INSOLVENČNÍ PORADENSTVÍ - Prof Liberec

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Insolvenční poradenství         
V  oblasti insolvenčního řízení nabízíme klientům, insolvenčnímu správci,  věřitelům i dlužníkům, poradenství a úplný servis v krizové -  insolvenční situaci, zejména po podání návrhu na insolvenční řízení a  dále při řešení způsobů úpadku konkurzem, reorganizací nebo oddlužením.

Jedná se především o tyto služby :
 • poskytujeme  služby, které jsou zákonnou povinností insolvenčního správce,  související s insolvenčním řízením dlužníka v úpadku, (konkurz,  reorganizace, oddlužení, moratorium)
 • poskytujeme poradenství klientům v pozici věřitelů i dlužníků ve všech fázích insolvenčního řízení
 • poradíme při rozhodování, zda je nutné podat na dlužníka návrh na insolvenční řízení
 • zpracujeme pro dlužníka kompletní návrh na zahájení insolvenční řízení
 • poskytujeme poradenství při oddlužování a osobních bankrotech fyzických osob - nepodnikatelů
 • zajistíme  pro insolvenčního správce převzetí veškerých účetních dokladů dlužníka a  provedeme kontrolu všech realizovaných účetních operací před zahájením  insolvenčního řízení, prověříme hospodářskou situaci dlužníka
 • zajistíme  pro insolvenčního správce vedení daňové evidence a účetnictví včetně  zpracování účetních závěrek, daňových přiznání a zpracování mzdového  účetnictví
 • zpracujeme přihlášky pro přezkumná jednání a vyhotovíme seznam přihlášených pohledávek
 • zajistíme  pro insolvenčního správce zjištění majetkové podstaty a zpracujeme její  soupis včetně ocenění položek majetkové podstaty
 • zajistíme služby při správě majetkové podstaty včetně ochrany majetku
 • zajistíme  dohled nad řízením dlužníkova podniku, především v oblasti obchodní  politiky, personálního obsazení, organizační struktury, podnikatelské  činnosti
 • zajistíme vedení účetnictví a kontrolu hospodaření podniku v insolventním řízení
 • zpracujeme návrh na zpeněžení jednotlivého majetku nebo celého podniku, případně jeho části
 • navrhneme a zrealizujeme nejvhodnější způsob zpeněžení majetkové podstaty včetně veřejné dražby
 • zpracujeme konečnou zprávu a návrh na rozvrhové usnesení včetně výpočtu odměny insolvenčního správce, uspokojení zajištěných a ostatních věřitelů
 • zajistíme pro insolvenčního správce i dlužníka činnosti při řešení úpadku formou oddlužení
 • zpracujeme pro věřitele návrh na zahájení insolvenčního řízení a prohlášení úpadku na dlužníka
 • zajistíme pro věřitele řádné a včasné uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení
 • naše  odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti v oblasti úpadkového práva, v  oblasti realitní činnosti a v oblasti ekonomických a účetních služeb,  poskytují dokonalé zázemí pro realizaci i několika současně běžících  insolvenčních řízení

V  případě Vašeho zájmu o naše služby nás kontaktujte telefonem, e-mailem  nebo korespondenčně. Rádi Vám poskytneme konzultaci v sídle naší  společnosti nebo poradíme po telefonu.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky