PRÁVNÍ SERVIS - Prof Liberec

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Právní servis         
Právní  servis poskytujeme prostřednictvím právníků a advokátů s rozsáhlými  dlouholetými zkušenostmi z praxe v oblasti celého českého právního řádu.  Z těchto důvodů jsme schopni poskytnout profesionální a úplné právní  poradenství při řešení problémů všech typů a druhů s respektováním individuálních potřeb podle každého konkrétního případu. Pro specifické právní úkony využíváme služeb spolehlivých renomovaných právních kanceláří.

Právní služby týkající se nemovitostí :
 • právní servis v oboru nemovitostí, stavebního a bytového práva
 • kupní smlouvy, popřípadě smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 • nájemní smlouvy a podnájemní smlouvy
 • směnné smlouvy a smlouvy o vypořádání vlastnictví
 • smlouvy o zástavním právu k nemovitostem
 • smlouvy o zřízení věcných břemen k nemovitostem
 • smlouvy o předkupním právu
 • dohody o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu
 • darovací smlouvy
 • dohody o zřízení nebo zrušení – vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem
 • dohody o vypořádání společného jmění manželů
 • zpracujeme prohlášení vlastníka budovy
 • převody bytových či nebytových jednotek do vlastnictví
 • úkony spojené se vznikem společenství vlastníků
 • poradenství ve věci vlastnictví nemovitostí, převody či přechody vlastnictví
 • oprávněnost užívání nemovitostí, možnost vydržení vlastnictví nebo věcných břemen
 • prověření smluvních dokumentů
 • zajistíme podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí
 • zprostředkujeme bezpečný převod peněz spojený s bankovní, advokátní nebo notářskou úschovou

Právní služby týkající se ostatních oblastí práva :
 • smlouvy všech typů a druhů s respektováním individuálních potřeb klienta
 • poradenství při zakládání a registraci obchodních společností
 • poradenství při vymáhání pohledávek včetně exekucí
 • zajištění přípravy a výkonu soudního rozhodnutí
 • poradenství a servis v oblasti práva obchodního, občanského, daňového a finančního
 • poradenství ve věci dražeb a souvisejících dražebních služeb
 • právní pomoc v oblasti insolvenčního zákona včetně zákona o konkurzu a vyrovnání
 • právní pomoc v oblasti manželského a rodinného práva
 • právní pomoc v oblasti pracovního práva
 • právní rozbory ve všech oborech platných právních předpisů

Kvalitní úplný právní servis je naší prioritou a základem spokojenosti klienta.

V  případě Vašeho zájmu o naše služby nás kontaktujte telefonem, e-mailem  nebo korespondenčně. Rádi Vám poskytneme konzultaci v sídle naší  společnosti nebo poradíme po telefonu.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky