REALITNÍ KANCELÁŘ - Prof Liberec

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Realitní kancelář         
Hlavní  činností realitní kanceláře je zprostředkovávání klientů, kteří mají  zájem o prodej, pronájem nebo nákup všech druhů nemovitostí. Realitní  kancelář dále zajišťuje služby a právní servis také pro klienty, kteří  nalezli zájemce o koupi nemovitosti bez našeho přičinění. Jedná se o  veškerou činnost potřebnou k úspěšnému převodu příslušné nemovitosti. V  tomto případě klientům poskytujeme úplné služby s tímto úkonem spojené  včetně zajištění znaleckého posudku a zpracování přiznání k dani  z převodu nemovitostí. Tyto úplné služby nabízíme také všem zájemcům o  bezproblémový převod nemovitosti, aniž by se jejich nemovitost nacházela  v naší nabídce včetně převodů členských práv a povinností družstevních  bytů.

Jedná se především o tyto služby :
 • zprostředkování třetí osoby kupujícího, prodávajícího nebo nájemce
 • vypracování potřebné dokumentace včetně foto a videozáznamu
 • ověření poskytnutých údajů, listu vlastnictví, nabývacích titulů, snímku z katastrální mapy
 • inzerce nabídky nebo poptávky na internetových stránkách naší společnosti
 • umístění nabídky nebo poptávky na nejznámější celorepublikové i regionální realitní servery
 • zveřejnění nabídky nebo poptávky ve firemních vitrínách a v tisku libereckého regionu
 • osobní prohlídky s klienty
 • zajištění ocenění nemovitosti nebo znaleckého posudku soudním znalcem
 • vyhotovení kupní smlouvy, popřípadě smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 • vyhotovení nájemní nebo podnájemní smlouvy
 • zpracování dohody o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu
 • smlouvy a dohody o zřízení nebo zrušení – vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem
 • směnné smlouvy
 • vyhotovení prohlášení vlastníka budovy
 • jednání s příslušným katastrálním úřadem
 • zajistíme geodetické práce včetně geometrických plánů
 • podání a vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • zajištění poradenství k nejvhodnějšímu řešení financování koupě nemovitosti
 • zajistíme pojištění nemovitostí, domů, bytů, domácností, rekreačních objektů i životní pojištění
 • další  služby spojené s převodem nemovitosti (převod odběrů elektrické  energie, plynu, vody, telefonu, televize a jiných médií či služeb).
 • zajistíme služby projektantů a zahradních architektů

Jelikož  je problematika prodeje a převodu nemovitosti velice rozsáhlá, nabízíme  potřebnou úplnou poradenskou činnost v oboru. Určíme reálnou tržní cenu  nemovitosti, podáme informace o ochraně klienta při převodu nemovitosti  nebo podrobněji vysvětlíme námi nabízené služby. V průběhu osobního  jednání se zodpovědně vyjádříme k cenovým relacím současného realitního  trhu a s jeho předpokládanými trendy pro následující období.

Realitní  kancelář eviduje databázi klientů s nabídkou i poptávkou nemovitostí,  bytů a pozemků v našem regionu i v celé České republice, což přispívá k  účinnosti prodeje námi nabízených nemovitostí. Garantujeme, že klient  bude neprodleně informován o současné situaci a následném postupu v  případě zájmu o danou nemovitost.

Pro  ochranu obou smluvních stran zajišťujeme bankovní, advokátní nebo  notářskou úschovu peněz i listin. Tímto postupem je zabráněno vzniku  situací, při kterých je finanční plnění provedeno bez náležitého převodu  a vkladu záznamu do katastru nemovitostí. Až vkladem smlouvy do  katastru nemovitostí je totiž kupující strana oficiálním vlastníkem  nemovitosti.


V  případě Vašeho zájmu o naše služby nás kontaktujte telefonem, e-mailem  nebo korespondenčně. Rádi Vám poskytneme konzultaci v sídle naší  společnosti nebo poradíme po telefonu.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky